THU NHẬP CỦA THÀNH VIÊN TRONG THÁNG 5, 6

      Dưới đây là thu nhập của các thành viên trong tháng 5, 6. Các bạn đang phát triển Win102 xem thu nhập của mình ở đâu nhé:

      Trong tháng 7 này, sẽ chứng kiến thu nhập của nhiều thành viên còn cao hơn nữa. Chúng ta cùng chờ đón nhé.