[THÔNG BÁO] – TỪ 1/6, WIN102 CẬP NHẬT THÊM 1 CÁCH XÁC MINH TÀI KHOẢN ĐƠN GIẢN

Xác mInh win102 đơn giản

CÁCH 2: Nếu thành viên không muốn dùng CÁCH 1 (Ký quỹ) thì có thể dùng cách 2 như chúng ta vẫn thường làm: Tải hình ảnh theo mẫu lên và chờ từ 3 – 4 ngày để tài khoản được xét duyệt thành công. Lưu ý: Tải hình ảnh đầy đủ, chính xác theo […]