MIXGO CÓ MỘT CHÍNH SÁCH VÔ CÙNG ĐỘC ĐÁO DÀNH CHO TÀI XẾ VÀ KHÁCH HÀNG

Mixgo

Hàng trăm công ty, hàng ngàn chính sách khác nhau. Nhưng chính sách của công ty nào hướng đến quyền lợi…..

SỰ RA ĐỜI CỦA MIXGO VÀ SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI CÁC CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC GỌI XE THÔNG MINH

Mixgo

Trong bài viết trước, chúng ta đã phân tích điểm “VÀNG” để thành công trong lĩnh vực gọi xe thông minh, đó là làm sao….